تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام می شود در صورتی که مالک از محدوده ملک خود اطلاعاتی نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند،برای انجام این کار از جانمایی پلاک ثبتی و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی

انجام جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی

انجام جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی که منظور تهیه نقشه یو تی ام با فرمت مد نظر شهرداری است که در این سازمان به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و این فرمت از نقشه یو تی ام در شهرداری مورد قبول واقع است و منظور از این نقشه ۲۰۰۰ ام نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک در تهران را می توان از طریق پلاک ثبتی ملک استعلام گرفت که این نقشه ها در امور ثبتی ملک لازم است. تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک در تهران نقشه هوایی و نقشه تفکیکی که برای امور ثبتی مربوط به ملک استفاده می شود یکی از نقشه هایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید