تهیه نقشه یو تی ام ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه یو تی ام ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه یو تی ام ادارات مربوط به امور ملکی

تهیه نقشه یو تی ام ادارات مربوط به امور ملکی بسیار کاربردی می باشد بطور مثال برای اخذ سند تک برگ نقشه یو تی ام باید تهیه شود و به اداره ثبت ارجاع داده شود تا اداره ثبت برای ملک سند تک برگ صادر کند همچ نین در شهرداری برای اخذ جواز ساخت و ساز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید