تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز توسط کارشناس رسمی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران به این منظور است که مشخص شود زمین جزو منابع ملی یا زراعی است. زیرا دولت مالک منابع ملی و اراضی ملی است و در صورتی که دولت زمینی را ملی تشخیص دهد به این عمل مالک زمینخواری میگویند و مالک متجاوز به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز توسط کارشناس رسمی دادگستری به این منظور انجام می شود که اداره مذکور متوجه شود که مشترکانشان درکجا قرار دارند و برای تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز می توان به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کرد زیرا وی از تخصص و تجربه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید