تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام که از طرف اداره ثبت مالک ملزم به تهیه آن میشود امکان پذیر است در واقع مزایای سند تک برگ باعث شده است که این نقشه ها جایگزین نقشه های قدیمی شود و مالک برای تعویض سند دفترچه ای به سند تک برگ می بایست […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری که منظور از فرمت شهرداری همان نقشه ۲۰۰۰ ام است که این فرمت مد نظر شهرداری است و هدف از تهیه نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام است که یک سیستم مختصات جهانی است […]

بیشتر بخوانید
تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران در واقع در وحله اول هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعرفه ها و دستورالعمل خدمات نقشه برداری را تصویب می کنند و هر سال افزایش می یابد و سپس آن را به مهندسان مشاور این تعرفه ها را اطلاع می دهند و […]

بیشتر بخوانید
تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام امکان پذیر است زیرا با تهیه نقشه یو تی ام ملک دارای مختصات منحصر به فرد خواهد شد و مختصات و موقعیت دقیق ملک تهیه خواهد شد و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی که در واقع به املاکی که تخریب می شوند و سپس با هم تلفیق می شوند و یک ملک واحد ساخته می شود زمین های تجمیعی گفته میشود و معمولا پس از تلفیق جمع مساحت سندی زمین ها با وضع موجود زمین تجمیعی یکی نمی شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در تهران که برای بررسی زراعی بودن زمین کشاورزی، جهاد کشاورزی مالک را ملزم به تهیه نقشه یو تی ام خواهد کرد و سپس بایستی جانمایی روی نقشه های هوایی چند دوره مختلف انجام بگیرد. این بررسی برای این اتفاق می افتند که ثابت شود که ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است و پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ است و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با استفاده از سیستم مختصات تعریف شده بر روی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید