تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ که پایه و اساس کار این سند است به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین تهیه می شود که برای تشکیل پرونده برای صدور سند تک برگ باید حتما یک نقشه یو تی ام مهر و امضا شده توسط کارشناس […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک که هدف اصلی تهیه نقشه یو تی ام است و امروزه یکی از مهم ترین و اصلی ترین مدارک مربوط به ملک بشمار می رود و برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی باید حتما یک نقشه یو تی ام مهر و امضا شده توسط […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با توجه به مختصات های یو تی ام انجام میشود و امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است و برای مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی باید حتما تهیه شده باشد که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است و پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ است و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با استفاده از سیستم مختصات تعریف شده بر روی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ که این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار سند است و به منظور تعیین موقعیت یک قطعه زمین بر روی کره زمین انجام می شود و نقشه ای از ملک به دست می آید که مختصات یو تی ام گوشه های ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و زمین توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و زمین توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و زمین توسط کارشناس رسمی که به منظور تعیین موقعیت یک ملک یا زمین بر روی کره زمین انجام می شود و یکی از مدارکی است که امورزه جزء اصلی ترین مدارک هر ملک و زمینی است به طوری که برای صدور سند تک برگ برای یک ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود که یکی از اصلی ترین مدارک برای گرفتن سند تک برگ است. تهیه نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران نقشه یو تی ام که از ملک تهیه می شود نقشه ای است گوشه های ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید