تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های UTM با استفاده از تجهیزات و دستگاه های نقشه برداری تهیه می شود و جهت اخذ جواز ساخت و ساز ازشهرداری  این نقشه در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم جانمایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا فرد مجرب مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و این نقشه یکی از مدارکی است که به منظور صدور جواز ساخت از جانب شهر داری در خواست می شود. این نقشه تهیه میگردد تا در نتیجه تطابق و یا عدم تطابق بین […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با این هدف انجام می شود که معلوم گردد که ملک به حدود قطعات مجاور تجاوز کرده است و یا از طرف قطعات مجاور به حدود ملک تعارض شده است همچنین احتمال تطابق وضع موجود و سند ملک نیز وجود دارد. در صورتی که دستور تهیه […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی که از طرف شهرداری مورد در خواست قرار می گیرد تا در نتیجه تطابق یا عدم تطابق بین وضع موجود و سند ملک بررسی شود. این نقشه توسط یک فرد مجرب و متخصص که توانایی تهیه نقشه دو خطی را دارد مانند کارشناس رسمی داد گستری قابل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران به منظور مشخص شدن تفاوتی که بین ابعاد سندی و وضع موجود که به دلایل مختلف این مغایرت به وجود می آید، دستور آن داده میشود نقشه دو خطی نقشه ای است که ابعاد سندی و ابعاد وضع موجود ملک با دو رنگ مجزا به همراه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به این منظور انجام می شود که مشخص شود تفاوتی که بین مساحت و ابعاد وضع موجود ملک بامساحت و ابعاد درج شده درسند وجود دارد به چه علتی می باشد و باید این تفاوت رفع شود و وضع موجود ملک با سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران به منظور وجود مغایرت بین وضع موجود ملک با سند ملک انجام میشود که این مغایرت به طور دقیق مشخص و سپس برای حل این مشکل آن را بررسی کرد دستور تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری را شهرداری برای صدور جواز ساخت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید