تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برطبق یکسری معیار های معین معلوم میگردد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. تهیه این نقشه را هرگز  به افراد غیر متخصص نسپارید زیرا تهیه این نقشه با دقت بالا مد نظر شهرداری و یا اداره ثبت اسناد نمیباشد. تهیه این نقشه را حتما به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا فرد مجرب مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و این نقشه یکی از مدارکی است که به منظور صدور جواز ساخت از جانب شهر داری در خواست می شود. این نقشه تهیه میگردد تا در نتیجه تطابق و یا عدم تطابق بین […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت به منظور تصحیح مساحت سند تک برگ انجام می شود و برای تهیه این نقشه حتما باید به یک متخصصی مانند کارشناس رسمی داد گستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کرد زیرا این کارشناس مهر و امضای معتبری در سازمان های مختلف دارد مخصوصا برای امور […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی که از طرف شهرداری مورد در خواست قرار می گیرد تا در نتیجه تطابق یا عدم تطابق بین وضع موجود و سند ملک بررسی شود. این نقشه توسط یک فرد مجرب و متخصص که توانایی تهیه نقشه دو خطی را دارد مانند کارشناس رسمی داد گستری قابل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران به منظور مشخص شدن تفاوتی که بین ابعاد سندی و وضع موجود که به دلایل مختلف این مغایرت به وجود می آید، دستور آن داده میشود نقشه دو خطی نقشه ای است که ابعاد سندی و ابعاد وضع موجود ملک با دو رنگ مجزا به همراه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران به منظور وجود مغایرت بین وضع موجود ملک با سند ملک انجام میشود که این مغایرت به طور دقیق مشخص و سپس برای حل این مشکل آن را بررسی کرد دستور تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری را شهرداری برای صدور جواز ساخت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید