تهیه نقشه یو تی ام 2000ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری برای صدور جواز ساخت و ساز مورد نیاز می باشد و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود در واقع منظور از نقشه شهرداری جانمایی نقشه یوتی ام ملک روی نقشه ای بامقیاس دو هزارم می باشد و برای انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

انجام جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

انجام جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام که چند سالی است که دولت و دستگاه های قضایی به تجاور به اراضی ملی و بازپس گیری اراضی ملی توجه میکند و اقدام  به گرفتن این زمین ها می کند و همچنین کسانی که برای مدتی ملک خود را رها کرده و سراغ آن را […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی به منظور تعیین موقعیت دقیق قطعه زمین کشاورزی بر روی کره زمین انجام می شود که این کار با استفاده زا سیستم مختصات جهانی یو تی ام انجام و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 2000ام شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ام شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ام شهرداری در تهران با استفاده از تجهیزات به روز نقشه برداری و توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ام شهرداری در تهران شهرداری یکی از ادارات دولتی است که امروزه برای امور مربوط به ملک اعم از ساخت و ساز و … باید […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید