تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام

تهیه نقشه یو تی ام 2000-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری برای صدور جواز ساخت و ساز مورد نیاز می باشد و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود در واقع منظور از نقشه شهرداری جانمایی نقشه یوتی ام ملک روی نقشه ای بامقیاس دو هزارم می باشد و برای انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم به این صورت می باشد که مالک قصد ساخت و ساز در ملک خود را داشته باشد،باید برای اخذ جواز ساخت به شهرداری مراجعه کند و شهرداری برای صدور جواز ساخت،مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند که این نقشه باید […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید