تهیه نقشه یو تی ام 2000-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری برای صدور جواز ساخت و ساز مورد نیاز می باشد و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود در واقع منظور از نقشه شهرداری جانمایی نقشه یوتی ام ملک روی نقشه ای بامقیاس دو هزارم می باشد و برای انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید