تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق تنها به دلیل انجام معامله قبل از ساخت آپارتمان و در حین ساخت و ساز نیاز است. در صورتی که معامله هر واحد از آپارتمان قبل از پایانکار انجام گیرد ضروری است که مساحت و متراژ دقیق هر واحد به دست آید، در واقع پیش تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید