تهیه نقشه ی یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه ی یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه ی یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه ی یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده برای اخذ سند دو مورد ممکن است پیش بیاید اول اینکه اگر که مالکان ملک مشاعی با توافق بین خودشان هر یک محدوده ای را برای خود مشخص کرده باشند مالک هم ملزم به تهیه نقشه یو تی ام از محدوده خود خواهد بود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید