تهیه نقشه 2000 شهرداری

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی توسط متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی باید تهیه گردد تا با دقت بالایی فراهم شود. این کارشناس می تواند این نقشه را با دقت بالا و فرمت استاندارد تهیه نماید تا از جانب شهرداری مورد قبول قرار بگیرد تا جواز ساخت از شهرداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات یو تی ام برای تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام میشود و منظور از نقشه هوایی نقشه یو تی ام ای است که در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام است که عوارض یک محدوده را در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام نمایش میدهد جانمایی شده است و این فرمت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید