تهیه نقشه utm از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز

تهیه نقشه utm از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز

تهیه نقشه utm از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز

تهیه نقشه utm از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز به این صورت می باشد که برای انجام ساخت و ساز یکی از سازمان هایی که باید به آن مراجعه کنید شهرداری منطقه می باشد تا براساس ضوابط مربوط به هر منطقه و طرح های موجود مجوز لازم را بگیرید و برای گرفتن مجوز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید