تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

تهیه نقشه UTM برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی به این دلیل به آن نیاز می شود که مالک بخواهد اراضی خود را که توسط دولت به دلیل اراضی ملی بودن اخذ شده است، پس بگیرد.در این صورت مدرکی برای این کار احتیاج دارد که این مدرک با تفسیر عکس های هوایی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ از طرف اداره ثبت درخواست می شود و از جمله مدارک ضروری به شمار می رود و پس از تهیه در سیستم کاداستر اداره ثبت ذخیره خواهد شد در واقع نقشه های یو تی ام انعکاس عوارض زمین با مختصات یو تی ام به کاغذ است و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید