تهیه نقشه UTM برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی انجام می گیرد و این کارشناس فردی است که مهر و امضا معتبری برای امور ثبتی و قضایی دارد و این نقشه موارد استفاده زیادی در سازمان های مختلف برای امور ملکی دارد. تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی یکی از مواقعی که تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اداره ثبت به منظور اخذ سند تک برگ تهیه می شود و در واقع برای اخذ سند تک برگ باید موقعیت دقیق ملک مشخص شود تا مساحت و موقعیت ملک با دقت بالایی در سند درج شود و برای انجام اینکار باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید