تهیه نقشه UTM برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی به این دلیل به آن نیاز می شود که مالک بخواهد اراضی خود را که توسط دولت به دلیل اراضی ملی بودن اخذ شده است، پس بگیرد.در این صورت مدرکی برای این کار احتیاج دارد که این مدرک با تفسیر عکس های هوایی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید