تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند ممکن است از طرف اداره ثبت اسناد و یا شهرداری مورد در خواست قرار بگیرد. این نقشه یک نقشه ای شامل ابعاد و مساحت وضع موجود ملک می باشد که بر روی یک نقشه یک دو هزارم جانمایی می شود.با تهیه این نقشه تطابق و یا عدم تطابق طول […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید