تهیه نقشه UTM دو خطی ثبتی

نقشه UTM دوخطی برای شهرداری

نقشه UTM دوخطی برای شهرداری

نقشه UTM دوخطی برای شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و نقشه های یو تی ام دو خطی نقشه هایی هستند که در آن طول های وضع موجود ملک با طول های درج شده در سند با دو رنگ مختلف نشان داده می شود و میزان تفاوت آن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری حتما باید با دقت بالا تهیه گردد تا تحلیل و بررسی آن به بهترین صورت ممکن باشد و برای تهیه آن ابتدا نقشه یو تی ام ملک تهیه گردد تا ابعاد و مساحت وضع موجود ملک حاصل شود سپس این ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید