تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و منظور از نقشه مصوب شهرداری نقشه ای می باشد که مورد تایید شهرداری است در واقع برای انجام ساخت و ساز در ملک باید جواز ساخت و ساز اخذ شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز،شهرداری مالک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری حتما باید با دقت بالا تهیه گردد تا تحلیل و بررسی آن به بهترین صورت ممکن باشد و برای تهیه آن ابتدا نقشه یو تی ام ملک تهیه گردد تا ابعاد و مساحت وضع موجود ملک حاصل شود سپس این ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید