تهیه نقشه UTM یو تی ام با دقت بالا

تهیه نقشه یو تی ام با دقت بالا

تهیه نقشه UTM یو تی ام با دقت بالا

تهیه نقشه UTM یو تی ام با دقت بالا با استفاده از تجهیزات دقیقی هم چون جی پی اس های دو فرکانسه باید انجام گیرد تا با دقت سانتی متر این نقشه تهیه گردد و با تهیه نقشه یو تی ام ملک ابعاد دقیق ملک و مساحت آن و هم چنین موقعیت مکانی ملک با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید