تهیه نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی

تهیه نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری به این صورت می باشد که برای تعیین میزان گود برداری ملک باید اختلاف ارتفاع عرصه ملک نسبت به گذرهای اطراف تعیین شود و این نقشه یو تی ام با درج کد های ارتفاعی در داخل عرصه و گذر های اطراف برای اخذ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید