تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ از طرف اداره ثبت درخواست می شود و از جمله مدارک ضروری به شمار می رود و پس از تهیه در سیستم کاداستر اداره ثبت ذخیره خواهد شد در واقع نقشه های یو تی ام انعکاس عوارض زمین با مختصات یو تی ام به کاغذ است و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین و با رعایت مرزهای ملک انجام می شود که امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک مهم باری هر ملکی به شمار می رود و پایه و اساس کار سند تک برگ نیز هست که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهردار

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق عرصه ملک بر روی کره زمین انجام می شود که امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی و برای طی کردن امور اداری در سازمان ها و ارگان های اداری است که یکی از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید