تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ملک

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای املاک مشاعی و غیر مشاعی برای تعیین موقعیت دقیق ملک، مشخص شدن مساحت دقیق ملک فراهم میگردد و این نقشه برای انجام بسیاری از امور ملکی از مالک در خواست می شود ممکن است این نقشه از عرصه یا اعیان ملک با توجه به کاربرد آن از درخواست […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت عرصه ملک بر روی کره زمین انجام میشود و امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید