تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

نقشه utm یو تی ام 2000 ام برای شهرداری های تهران

نقشه utm یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه utm یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه ای با مقیاس ۲۰۰۰_۱ که از سازمان نقشه برداری کشور تهیه و یا در آرشیو مربوط به نقشه های ۲۰۰۰ ام موجود از جانمایی شود و در نهایت بعد از […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با توجه به مختصات های یو تی ام انجام میشود و امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است و برای مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی باید حتما تهیه شده باشد که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید