تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس قابل انجام می باشد و زمانی لازم است پلاک ثبتی ملک جستجو شود که سند ملک به دلایلی وجود نداشته باشد و مفقود شده باشد در این صورت میبایست برای اخذ سند برای ملک،پلاک ثبتی را تهیه کرد. کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید