تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل که در دادگاه ها به منظور حل اختلافات کاربرد دارد و این گزارش حتما باید توسط یک فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد تا مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد در واقع مهر و امضا این کارشناس برای انجام امور قضایی معتبر است. گزارش کارشناس تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی به منظور ارائه به دادگاه حل اختلافات ملکی یا طرح دعوای ملکی انجام میشود که به عنوان تامین دلیل از آن یاد می شود و این تامین دلیل تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود تا در دادگاه اختلافات ملکی دارای اعتبار باشد. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید