تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تهیه تایید گواهی پلاک ثبتی باید ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس انجام شود اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود با خبر شود و مساحت و ابعاد ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین بدست آوردن مساحت دقیق آن می باشد. تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس در اسناد قدیمی موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی بایستی توسط یک متخصص انجام گیرد تا مورد تایید قرار بگیرد که کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی یکی از این متخصصانی است که می تواند این کار را با دسترسی به اطلاعات ثبتی منطقه انجام دهد. در واقع اگر که حدود اربعه ملک مشخص نباشد می توان […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند پس از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی صورت می گیرد. در واقع عملیات جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین و تشخیص حدود و موقعیت دقیق ملک و سپس تثبیت آن،انجام می شود جانمایی پلاک ثبتی از آنجایی که بار حقوقی دارد و بایستی توسط فرد متخصص و با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید