میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و افراد غیر متخصص نمی توانند این کار را با دقت و کیفیت بالایی تهیه کنند و در نتیجه ممکن است انجام این کار توسط افراد غیر متخصص ،باعث ایجاد اختلافات ملکی و مشکلات حقوقی برای مالک شود و هزینه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید