میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام به دلیل تثبیت حدود ثبتی ملک روی زمین انجام می شود و برای این که بتوان چهارگوشه ملک را میخکوبی نمود لازم است مختصات یو تی ام نقاط مشخص باشد. ممکن است این مختصات را مالک داشته باشد و فقط کارشناس آن را روی زمین پیاده کند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید