نحوه جانمایی پلاک ثبتی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ که جانمایی ملک به منظور تعیین مرزها موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود و این نقشه یو تی ام امروزه […]

بیشتر بخوانید
نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ جزئی از کار کارشناسان نقشه بردار در حیطه امور ثبتی است و در ملک های تازه ساخته شده و املاک قدیمی انجام می شود. نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ از آنجا که گفته شد جانمایی ملک جزئی از وظایف نقشه برداران است که برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید