نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی به این صورت می باشد که تعیین کشاورزی بودن یا نبودن ملک برای این اهمیت دارد که املاکی که در آن زراعت انجام نشده است،به این معنا که این زمین ها احیا نشده هستند،جزو اراضی ملی به حساب می آیند و اگر کسی این اراضی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید