نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان برای ماده 147

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان برای ماده ۱۴۷

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان برای ماده ۱۴۷ که برای اخذ سند مالکیت نقشه ی یو تی ام از عرصه زمین لازم است و به بنایی که روی آن ساخته شده است کاری ندارند زیرا این سند تنها برای تعیین موقعیت عرصه ملک بر روی کره زمین صادر می شود . اما طبق […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید