نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند باید به یک فرد معتبر و متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود که با مهر و امضا خود به نقشه تهیه شده اعتبار می دهد. نقشه مصوب اداره ثبت اسناد نقشه ای با مختصات یو تی ام و با دقت سانتی متری است. با تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی به منظور مشخص شدن اطلاعات فنی ملک می باشد نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که موقعیت دقیق ملک و مساحت دقیق ملک در آن درج شده است و در واقع اطلاعات فنی ملک را نمایش میدهد و این نقشه با تجهیزات […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام به دلیل تثبیت حدود ثبتی ملک روی زمین انجام می شود و برای این که بتوان چهارگوشه ملک را میخکوبی نمود لازم است مختصات یو تی ام نقاط مشخص باشد. ممکن است این مختصات را مالک داشته باشد و فقط کارشناس آن را روی زمین پیاده کند […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت ماده 147

نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت ماده ۱۴۷

نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت ماده ۱۴۷ برای بدست آوردن اطلاعات فنی ملک می باشد و اسناد تک برگ دارای اطلاعات فنی و حقوقی می باشند و مساحت دقیق املاک در سند تک برگ درج می شود و برای همین باید مساحت و موقعیت ملک با دقت بالایی محاسبه شود پس برای اینکار […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان

تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان تهران

تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان تهران به این منظور انجام می شود که مالکیت ملک به روز شود و با تهیه سند تک برگ تجاوز املاک و اختلافات بر سر حدود ملک به حداقل خواهد رسید همچنین کلاه برداری های ملکی که با جعل سند قولنامه ای انجام میشود دیگر […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک از طریق مختصات های یو تی ام انجام می شود و این مختصات های یو یت ام کار تعیین موقعیت ملک بر روی زمین را انجام می دهند که در نهایت یک نقشه از ملک تحت عنوان نقشه یو تی ام تهیه می شود […]

بیشتر بخوانید
چگونه نقشه یو تی ام برای ملک تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام برای ملک تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام برای ملک تهیه کنیم که مورد تایید سازمان ها و ادارات دولتی باشد و بتوان از این نقشه برای امور اداری مربوط به ملک استفاده کرد را در ادامه به طور کامل توضیح می دهیم زیرا امروزه نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و […]

بیشتر بخوانید
کاربرد نقشه یو تی ام در سازمان ثبت اسناد

کاربرد نقشه یو تی ام در سازمان ثبت اسناد

کاربرد نقشه یو تی ام در سازمان ثبت اسناد برای تهیه سند تک برگ برای ملک است که از طریق این نقشه های یو تی ام موقعیت دقیق ملک را بر روی زمین مشخص می کنند. کاربرد نقشه یو تی ام در سازمان ثبت اسناد نقشه یو تی ام که امروزه در زمینه املاک کاربرد […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست

نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست

نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تعیین حدود منطقه های تحت نظر سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست است انجام می شود. نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست در تمامی شهر ها قسمت هایی از زمین زیر نظر سازمان هایی نظیر منابع طبیعی یا محیط زیست […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید