پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز توسط کارشناس رسمی دادگستری بایستی صورت گیرد تا مختصات دقیق ملک روی زمین پیاده سازی و سپس میخ کوبی شود تا در آینده مالک دچار مشکلات حقوقی بر سر حدود و مرزهای ملک نشود که برای انجام پیاده سازی ابتدا بایستی نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید