پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و برای یافتن آدرس ملک گمشده لازم است که اسناد قدیمی و اسناد ثبتی بررسی شوند و سپس با جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین حد و مرز ملک و موقعیت مکانی ملک بر روی زمین معلوم می گردد. […]

بیشتر بخوانید
پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با  بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر است و تنها از عهده یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری برمی آید و این متخصص با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و حدود ملک گمشده را بیابد. پیدا کردن آدرس ملک با بررسی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید