کارشناس جانمایی ملک

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین و ثبت این تعیین موقعیت در سیستم کاداستر کشور این کار را انجام می دهد. کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند جانمایی پلاک ثبتی ملک به این منظور است که ملک را بر اساس پلاک ثبتی تعیین موقعیت کرده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید