گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین که با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری مورد قبول مراجع قضایی قرار می گیرد و تفسیر عکس های هوایی برای زمین هایی که ملی اعلام شده اند انجام می گیرد تا در نتیجه نوع اراضی با یافتن سابقه احیا و کشاورزی معلوم شود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید