کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان ثبت

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان ثبت

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور ثبت موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و صدور سند برای آن قطعه از زمین انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری کارشناس تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک از سازمان های […]

بیشتر بخوانید
کارشناس رسمی برای تفکیک آپارتمان در تهران

کارشناس رسمی برای تفکیک آپارتمان در تهران

کارشناس رسمی برای تفکیک آپارتمان در تهران به منظور گرفتن پایان کار و تهیه سند تک برگ انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری کارشناس رسمی برای تفکیک آپارتمان در تهران امروزه برای گرفتن سند تک برگ برای ملک باید حتما اول یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان در تهران به منظور گرفتن پایان کار و صدور سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه نقشه یو تی ام برای ساختمان در تهران نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 2000ام شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ام شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ام شهرداری در تهران با استفاده از تجهیزات به روز نقشه برداری و توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ام شهرداری در تهران شهرداری یکی از ادارات دولتی است که امروزه برای امور مربوط به ملک اعم از ساخت و ساز و … باید […]

بیشتر بخوانید
منظور از بها در سند مالکیت تک برگی ملک

منظور از بها در سند مالکیت تک برگی ملک

منظور از بها در سند مالکیت تک برگی ملک منظور همان قیمت گذاری برای یک ملک است. منظور از بها در سند مالکیت تک برگی ملک سند مالکیت تک برگ که از نوع به روز شده سند است که در بحث ملک تعیین شده است و یک سری تفاوت هایی با سند منگوله دار دارد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام برای امور ثبتی مربوط به ملک انجام می شود و تمامی این کار ها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام امروزه برای امور ثبتی مربوط به ملک که همان و ثبت ملک […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل عکس هوایی که از سطح زمین گرفته می شود به صورت یک زوج عکس بر روی فایل سی دی و یا به صورت دو عکس چاپ شده بر روی کاغذ از سازمان نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل تهیه آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل تهیه آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل تهیه آن که امروزه در بحث ملک و مالکیت بسیار پر استفاده است. تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل تهیه آن نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که بر روی زمین تعریف شده باشد و تمامی نقاط بر روی آن دارای […]

بیشتر بخوانید
نمونه سند مالکیت تک برگی برای ملک مسکونی

نمونه سند مالکیت تک برگی برای ملک مسکونی

نمونه سند مالکیت تک برگی برای ملک مسکونی به صورت یک تک برگ ارائه می شود که پایه و اساس آن بر مبنای جانمایی ملک است. نمونه سند مالکیت تک برگی برای ملک مسکونی سند تک برگ یک نوع از سند مالکیت است که امروزه برای ملک صادر می شود که این نوع از سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید