امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت از عهده فرد آگاه و متخصص به امور ثبتی ملک بر می آید در صورتی که افراد قصد اخذ سند مالکیت برای ملک خود را داشته باشند لازم است که به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند و مدارکی را به آن ارائه دهند و یکی از این […]

بیشتر بخوانید
اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ممکن می باشد و اجرای بر و کف یعنی تعیین میزان گود برداری ملک و برای انجام آن لازم است نقشه یو تی ام ارتفاعی تهیه شود. برای تهیه این نقشه لازم است که به یک فرد متخصص همانند کار شناس رسمی دادگستری مراجعه شود تا […]

بیشتر بخوانید
تهیه جانمایی ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه جانمایی ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه جانمایی ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت از عهده متخصص بر می آید در صورتیکه افراد قصد اخذ سند تک برگ را داشته باشند لازم است به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند سپس لازم است مدارکی را همانند نقشه یو تی ام را تهیه نمود و ارائه داد در صورتی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده از عهده فرد متخصص و با تجربه ای همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است. در واقع به منظور پی بردن به نوع اراضی و اثبات ملی نبودن اراضی لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود در واقع با تفسیر عکس هوایی ادوار گذشته میتوان به سابقه […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل و تفسیر عکس هوایی با مهر و امضا

تهیه تامین دلیل و تفسیر عکس هوایی با مهر و امضا

تهیه تامین دلیل و تفسیر عکس هوایی با مهر و امضا در اختلافاتی که بر سر حدود ملک بوجود آمده است در دادگاه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است بر اثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیر […]

بیشتر بخوانید
انجام امور وکالت حقوقی امور ملکی

انجام امور وکالت حقوقی امور ملکی

انجام امور وکالت حقوقی امور ملکی با دقت بالایی انجام می شود در واقع وکالت امور ملکی باید توسط یک تیم آگاه و متخصص انجام شود تا در انجام آن هیچگونه اشتباهی صورت نگیرد. بهترین افراد برای انجام آن،کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشند زیرا هم تخصص و هم تجربه کافی برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت باید به یک متخصص سپرد در واقع ممکن است طولها و مساحت وضع موجود ملک با طولها و مساحت سند ملک مغایرت داشته باشند در اینصورت بایستی نقشه یو تی ام دو خطی تهیه شود در صورتی که بعد از تهیه این نقشه بین ابعاد و مساحت سند […]

بیشتر بخوانید
انجام تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

انجام تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین زمانی بایستی انجام شود که اطلاعات فنی وضع موجود با اطلاعات سندی ملک متفاوت باشد در این صورت بایستی تصحیح سند انجام شود و برای انجام تصحیح سند میبایست مدارکی تهیه گردد و به اداره ثبت اسناد ارائه شود یکی از این مدارک نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و املاک مجاور نمیتوانند به حدود مرزهای ملک تجاوز […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 93
Call Now Buttonتماس بگیرید