تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام می گیرد تا در نتیجه حدود ثبتی ملکی که دیوار کشی نا معلومی دارد، مشخص گردد. همچنین به جهت معلوم نمودن آدرس ملک گمشده لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر می آید. برای تهیه این نقشه ابتدا جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام می شود. با انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک اسناد و مدارک قدیمی ملک گرد آوری و بررسی می شود. در ادامه بعد از بررسی اسناد و مدارک ثبتی ملک و با جانمایی نقشه ثبتی ملک که کروکی قدیمی می باشد بر روی زمین در نتیجه حدود ثبتی ملک معلوم می شود. در نهایت نقشه یو تی ام قابل تهیه می باشد. برای تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود. بعد از برداشت زمینی

ترسیم دقیق نقشه یو تی ام انجام می شود. این نقشه مهر و امضا شده معتبر می شود و قابل

ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد بود.

پلاک اصلی و فرعی ملک

پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک با یک ممیز از هم جدا می شود. در حقیقت پلاک ثبتی اصلی و فرعی همانند نام و نام خانوادگی افراد می باشد. شماره پلاک اصلی در سمت چپ نوشته می شود و شماره پلاک فرعی در سمت راست نوشته می شود. پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در صفحه دوم سند درج می شود.

جانمایی پلاک ثبتی ملک چیست؟

جانمایی پلاک ثبتی به جهت تعیین مکان دقیق ثبتی و زمین ملک به همراه تمامی فاکتور های مورد نیاز قابل استفاده است. نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک کروکی و یا پلان ثبتی ملک می باشد. مواردی همچون اطلاعات حقوقی و حدود اربعه ملک در نقشه تفکیکی اولیه به همراه برداشت وضع موجود در مختصات یو تی ام قرار دارد. تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شده و مهر و امضا شده معتبر می شود.

چه عواملی بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک موثر می باشد؟

 • مساحت ملک مطابق با نقشه نهایی
 • تکمیل بودن یا ناقص بودن اطلاعات سندی ملک
 • میزان دقت دستگاه جانمایی پلاک با استفاده از نقشه یو تی ام
 • مرکز ارائه دهنده خدمات جانمایی پلاک ثبتی
 • تعداد اسناد موجود ملک
 • محل قرارگیری ملک در دشت، تپه یا مناطق کوهستانی یا مناطق شهری

برای چه املاکی لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود؟

جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی می باشد که با استفاده از اسناد و مدارک قدیمی ملک و اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام می شود. املاکی که لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام گیرد شامل:

 1. اگر حدود اربعه ملک معلوم باشد و نیاز به میخ کوبی با دقت بالا برای محصور نمودن ملک باشد.
 2. اثبات مالکیت متقاضی در صورت وجود شبهه در مالکیت
 3. در صورت داشتن مدارک یکسان چند مالک برای یک ملک واحد
 4. مکان ملک مجهول باشد و به عبارتی ملک گمشده باشد
 5. در صورتی که دادگاه دستور به جانمایی پلاک ثبتی ملک دهد.

مراحل جانمایی پلاک ثبتی ملک

 • برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ابتدا لازم است مدارک و مستندات ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی می شود. در نتیجه می توان بر طبق اسناد و مدارک حدود اربعه ملک را تشخیص داد.
 • در مرحله دوم لازم است نقشه ثبتی ملک از بانک اطلاعات ثبتی منطقه استخراج شود. در نتیجه با جانمایی نشه ملک بر روی زمین حدود ثبتی ملک مشخص می شود.
 • در مرحله بعد جانمایی ملک بر روی نقشه انجام می شود. موقعیت دقیق ملک معلوم می شود. با استفاده از نقشه ثبتی حدود اربعه ملک بر روی نقشه و عکس هوایی قدیمی جانمایی می شود.
 • در آخر مختصات چهارگوشه ملک بر روی زمین میخ کوبی می شود. مختصات ملک خروجی گرفته می شود. و با استفاده از دوربین و جی پی اس میخ کوبی انجام می شود.

جانمایی پلاک ثبتی ملک کارشناس رسمی دادگستری

برخی املاک در گذر زمان ممکن است دیوارکشیشان از بین رفته باشد در نتیجه برای حفاظت از مرز های ملک لازم است اقداماتی انجام شود تا حدود و دیوار کشی ملک تعیین شود.

برای اینکه بتوان مرز های ملک را معلوم نمود لازم است از روش های تخصصی استفاده نمود و مراجعه به یک فرد متخصص را انجام داد.

به جهت معلوم نمودن مرز ها در صورتی که ملک در بافت منظم شهری قرار گرفته باشد در نتیجه با توجه به مرز های املاک مجاور حدود اربعه ملک معلوم می شود. اما در صورتی که اطراف ملک املاک ثبت شده وجود نداشته باشد در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ابتدا کارشناس با توجه به شماره پلاک ثبتی که در سند ملک درج شده است مدارک و اسناد مربوط به قطعه ثبتی مذکور استخراج می گردد. در ادامه نقشه ثبتی استخراج شده به مختصات یو تی ام برده می شود و مختصات یو تی ام کنج های ملک معلوم می گردد. تا در نتیجه با توجه به مختصات یو تی ام میخکوبی کنج ها انجام می شود.

در نتیجه در صورتی که هدف مالک اخذ سند تک برگ باشد نقشه یو تی ام ملک را می تواند به اداره ثبت اسناد ارائه دهد. با ارائه این نقشه اخذ سند تک برگی برای ملک وجود خواهد داشت.

جانمایی پلاک ثبتی ملک چه مزایایی دارد؟

 • با انجام جانمایی پلاک ثبتی در نتیجه جلوگیری از بروز اختلافات ملکی همچون وارد شدن به حریم املاک و تعارض به حدود اربعه ملک در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی مشخص می شود به حدود ملک تعارض شده است و یا خیر.
 • اگر که ملک وراثتی باشد و مالکین از محل قرار گیری ملک مطلع نباشند در نتیجه با انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک موقعیت ملک تعیین می شود.
 • برای انجام ساخت و ساز ملک در نتیجه با تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک حدود و موقعیت ملک تعیین می شود. در نهایت ساخت و ساز راحت تر انجام می شود.
 • با انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک در نتیجه موقعیت و حدود ملک معلوم می شود. در نتیجه در آینده مشکل عدم برابری وضع موجود و سند ملک به وجود نخواهد آمد.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی انجام می شود. در واقع ممکن است ملکی گمشده باشد. و در نتیجه برای یافتن آدرس ملک گمشده لازم است. جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. و انجام این عملیات جانمایی پلاک ثبتی از عهده یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر می آید. برخی افرادی که در گذشته ملکی قدیمی داشته اند. از آن یک سند قدیمی در دست دارند. و سال ها ملک خود را رها کرده اند. و به ملک خود مراجعه نکرده اند.

در نتیجه با گذشت سالها با گسترش ساخت و سازهای اطراف ملک یافتن آدرس ملک برای مالک ملک ممکن نخواهد بود. همچنین ممکن است به افراد ملکی به ارث رسیده باشد. و از آدرس آن بی اطلاع باشد. در هر دو این مواقع که آدرس ملک مشخص نمی باشد. می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام این عملیات لازم است. به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. تا وی حدود ثبتی ملک را با انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی معلوم کند.

برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی ابتدا اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک جمع آوری و بررسی شود. در واقع ابتدا اسنادی همچون سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه و سند مادر جمع آوری می شود. و در ادامه از بانک اطلاعات ثبتی نقشه ثبتی استخراج می شود. در ادامه با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین حدود اربعه ملک معلوم می شود.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه انجام می گیرد. تا معلوم شود پلاک ثبتی مندرج در سند دقیقا به کدام قطعه از زمین تعلق دارد. و سپس مختصات یو تی ام و مساحت و ابعاد این قطعه زمین با دقت بالا تعیین گردد. در نتیجه با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد سند تک برگ برای عرصه صادر می گردد.

به طور کلی برای املاکی که مرز های مطمئنی ندارند. و همچنین املاکی که آدرسشان نامعلوم است و یک سند قدیمی دارند. برای اینکه بتوان سند تک برگ برایشان از اداره ثبت اسناد اخذ کرد. می بایست نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی تهیه گردد. انجام این عملیات فقط از عهده فرد متخصصی بر می آید. که به مدارک و اسناد ثبتی دسترسی داشته باشد. و بتواند جانمایی پلاک ثبتی را با دقت بالا انجام دهد. و سپس نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی را با کیفیت و دقت بالایی فراهم کند. این متخصص همان کارشناس رسمی دادگستری می باشد. لازم به ذکر است که تهیه این نقشه را هرگز به افراد غیر متخصص نسپارید. زیرا این افراد مورد اعتماد نمی باشند. و نقشه تهیه شده توسط آنان مورد پذیرش اداره ثبت اسناد قرار نخواهد گرفت.

کارشناس رسمی دادگستری برای تهیه این نقشه ابتدا با استفاده از مدارک موجود و مدارک ثبتی استخراج شده از بانک اطلاعات ثبتی حدود و آدرس ملک را تشخیص می دهد. سپس با جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین حدود ثبتی ملک مشخص می شود. در ادامه با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه که دقت بالایی دارد. مختصات یو تی ام کنج های ملک برداشت می شود.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و عکس های هوایی عکس هایی دارای اطلاعات ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند. و با تفسیر این عکس ها می توان اطلاعات زیادی از عوارض روی زمین و املاک و مرز بندی املاک بدست آورد. که عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه می شود. انجام تفسیر عکس های هوایی در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. از عکس های هوایی برای جانمایی ملک استفاده می شود.

به این صورت که اگر مرزهای ملکی از بین رفته باشد. و مالک به طور دقیق نمی داند. که حدود ملک به چه صورتی می باشد. برای مشخص شدن مرز های ملک، مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند. و کارشناس چند دوره از عکس های هوایی منطقه ای که ملک در آن قرار دارد. از سازمان نقشه برداری کشور یا از سازمان جغرافیا نیرو های مسلح تهیه می کند و این عکس ها را بررسی می کند. و باید عکس هایی را مورد بررسی قرار دهد. که در آن زمان ملک دارای دیوار کشی بوده است. و در حال حاضر تخریب شده است.

مالک با نرم افزار های مخصوص تفسیر عکس های هوایی  موقعیت سه بعدی ملک را تعیین می کند. و سپس جانمایی ملک را انجام می دهد و در این صورت مرزهای ملک مشخص می شود. و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه می کند. در نهایت آن را مهر و امضا میکند. با تهیه نقشه یو تی ام ملک موقعیت و حدود مرزهای ملک مشخص می شود. ملک دوباره دیوارکشی شده و مالک با استفاده از نقشه یو تی ام می تواند برای ملک خود سند تک برگ تهیه کند.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما