نقشه برداری تفکیک آپارتمان

نقشه برداری تفکیک آپارتماناین شامل تقسیم زمینه های مشترک مانند پارکینگ، سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی، پشتیبانی و خدمات عمومی می‌شود تا هر واحد مسکونی به طور مستقل اداره و بهره‌برداری شود.
نقشه برداری تفکیک آپارتماناین شامل تقسیم زمینه های مشترک مانند پارکینگ، سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی، پشتیبانی و خدمات عمومی می‌شود تا هر واحد مسکونی به طور مستقل اداره و بهره‌برداری شود.

 

با اتمام ساخت آپارتمان در نتیجه تفکیک آپارتمان انجام می شود. با انجام تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی به دست می آید. در نتیجه سند تک برگی برای هر یک از واحد های آپارتمانی صادر می شود.

تفکیک آپارتمان امری تخصصی است و تنها یک فرد متخصص می تواند آن رانجام دهد. کارشناس نظام مهندسی فرد متخصصی است که به انجام نقشه برداری تفکیک آپارتمان توانا است. برای انجام تفکیک آپارتمان ابتدا بازدید از ملک انجام می شود. سپس برداشت دقیق از واحد های آپارتمانی و مشاعات انجام می شود. در ادامه ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان بااتوکد انجام می شود. در نتیجه مساحت دقیق هر واحد حاصل می شود.

همچنین این عملیات قبل از اتمام ساخت آپارتمان نیز کاربرد دارد. در واقع ممکن است افراد قصد پیش فروش و پیش خرید واحد های آپارتمانی راداشته باشد. در نتیجه برای اینکه بتوان معامله واحد های آپارتمانی را قبل از اتمام ساخت آپارتمان انجام داد لازم است مساحت دقیق هر واحد معلوم شود. برای معلوم نمودن مساحت واحد های آپارتمانی انجام پیش تفکیک آپارتمان ضروری می باشد. انجام پیش تفکیک آپارتمان را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد.

تفکیک آپارتمان چیست؟

به جهت کنترل تراکم شهر آپارتمان سازی انجام می شود. در آپارتمان ها نسبت به املاک ویلایی جمعیت بیشتری مستقر می شود.

به جهت اخذ سند تک برگی برای هر یک از واحد های آپارتمانی در نتیجه لازم است تفکیک آپارتمان انجام شود. تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل شود. همچنین با انجام تفکیک آپارتمان میزان عرصه، اعیان و پارکینگ، انباری و تراس و .. تعیین می شود.

تفکیک آپارتمان با اتمام ساخت آپارتمان توسط کارشناس نظام مهندسی انجام می شود. اما در صورتی که قصد انجام این عملیات را قبل از اتمام ساخت آپارتمان دارید، به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنید. تا مساحت دقیق هر واحد قبل از اتمام ساخت آپارتمان حاصل شود.

پیش تفکیک آپارتمان چیست؟

معاملات پیش خرید یا همان پیش فروش از جمله معاملات ملکی هستند که قبل از پایان ساخت آپارتمان انجام می شود. در واقع در این مرحله هنوز ساخت آپارتمان پایان نیافته است.

تفکیک آپارتمان در مرحله ای انجام می شود که ساختمان در حال ساخت است. به نوعی خریدار با خرید واحد پیش ساخته در ساخت آپارتمان همکاری می کند. در قرارداد پیش خرید مساحت تقریبی آن ذکر شده است که همین امر موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. برخی از افراد با مساحت نقریبی این معامله را انجام می دهند در نتیجه امکان متضرر شدن وجود خواهد داشت. برای انجام این معامله با اطمینان بالا انجام پیش تفکیک آپارتمان ضروری می باشد. تا مساحت دقیق هر واحد معلوم شود.

مراحل انجام تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان با اتمام ساخت آپارتمان انجام می شود تا برای هر یک از واحد های آپارتمانی سند تک برگی اخذ شود. برای انجام تفکیک آپارتمان لازم است یکسری مدارک را تهیه نمود. همچنین مراحلی را طی کرد این مراحل شامل موارد زیر می باشد:

 • اخذ پایانکار
 • مراجعه به دفتر اسناد رسمی
 • دریافت فرم در خواست و تکمیل آن توسط متقاضیان
 • ارائه مدارک هویتی مالک همچون شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه تقسیم نامه و معلوم نمودن متراژ انباری و پارکینگ
 • ارائه نقشه تفکیکی
 • استعلام تفکیک
 • عدم قرار داشتن پلاک ثبتی یا سند در بازداشت و رهن
 • ارائه تصدیق پایانکار

در نتیجه سند تک برگی برای هر یک از واحد های آپارتمانی صادر می شود.

تفکیک آپارتمان چه ضوابطی دارد؟

انجام تفکیک آپارتمان با توجه به ضوابطی انجام می شود این ضوابط تفکیک آپارتمان عبارت از:

 • برای انجام تفکیک آپارتمان لازم است گواهی پایانکار را اخذ نمود.
 • در نتیجه لازم است مدارکی را به اداره ثبت اسناد ارائه نمود.
 • انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس نظام مهندسی انجام می شود.
 • نقشه بردار و نماینده ملک بعد از بازدید محلی با تطبیق پایانکار و پلاک ثبتی با وضع موجود مشکلی مشاهده نشود. نقشه برداری انجام می شود.
 • هیچ یک از افراد نقشه بردار و نماینده ثبت اجازه ندارند پرونده را قبل از اینکه تفکیک به پایان برسد بدون ذکر دلیل بایگانی نمایند.

پیش تفکیک آپارتمان چه فوایدی دارد؟

 • تعیین دقیق مساحت واحد های آپارتمانی
 • حل شدن اختلاف مساحت درج شده در پایانکار و نقشه تفکیکی
 • تسریع در دریافت پایانکار
 • در صورت ساخت ملک به صورت مشارکتی اختلافی بین سازنده و مالک زمین به وجود نخواهد آمد.
 • مالک و مالکین از مساحت قیق واحد ها مطلع می شوند و با آگاهی از وضعیت ملک اقدام به فروش واحد ها می کنند. به دلیل معلوم بودن مساحت دقیق هر واحد پیش فروش با اطمینان بالا انجام می شود.

پیش تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری

با اتمام ساخت آپارتمان در نتیجه واحد های آپارتمانی خرید و فروش می شود. این معاملات با اطمینان بالا قابل انجام است زیرا مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی معلوم می باشد. اما برخی از افراد معامله واحد های آپارتمانی پیش ازاتمام ساخت آپارتمان انجام می شود. به این معاملات پیش فروش و پیش خرید واحد های آپارتمانی می گویند.

پیش فروش واحد های آپارتمانی از این جهت برای فروشنده سودمند است که واحد های آپارتمانی را زود تر از موعد می فروشد. و خریدار نیز از آنجایی که ساخت مجتمع هنوز به پایان نرسیده است به قیمت پایین تری واحد را خریداری می کند.

اما توجه به این نکته که ممکن است خریدار از این معامله متضرر شود ضروری است. در حقیقت اگر این معامله با مساحت دقیق و واقعی هر واحد انجام نشود. در نتیجه این امر باعث متضرر شدن خریدار یا فروشنده می شود.

بنابراین برای انجام معامله با اطمینان بالا لازم است مساحت دقیق هر واحد تعیین شود. برای اینکه بتوان این مساحت را با دقت بالا به دست آورد لازم است پیش تفکیک آپارتمان انجام شود.

نقشه برداری تفکیک آپارتمان امری تخصصی است که پیش از پایان ساخت و ساز انجام می شود. و با انجام این عملیات مساحت دقیق هر واحد حاصل می شود. برای نقشه برداری تفکیک آپارتمان قبل از اتمام ساخت آپارتمان می توان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد. و مطمئن بود که وی مساحت واقعی واحد های آپارتمانی را به دست می آورد. در نتیجه می توان با اطمینان بالا معامله را انجام داد.

تفکیک آپارتمان به منظور انجام معامله مطمئن

برای جلوگیری از ضرر و زیان در معامله به صورت پیش خرید،خریدار و فروشنده می توانند. با هم توافق کنند که نقشه پیش تفکیک از ملک تهیه شود. تا مساحت دقیق ملک مشخص شود. معامله به صورت مطمئن انجام شود. برای انجام پیش تفکیک آپارتمان ،خریدار و فروشنده می توانند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنند. کارشناس برای انجام این کار با تجهیزات لازم نقشه برداری نقاط مشاعی آپارتمان را برداشت می کند. که از جمله آن راهرو ،ستون ها ،دیوار ها، آسانسور و… می باشد. و نقشه پیش تفکیک از واحد ها را تهیه می کند.

سپس نقشه را مهر و امضا می کند. در این صورت با انجام پیش تفکیک برای واحدهایی که پیش فروش می شوند معامله با اطمینان انجام می شود. چون مساحت دقیق واحد ها در نقشه پیش تفکیک درج شده است و هیچکدام از دو طرفین معامله دچار ضرر و زیان نمی شوند. تفکیک آپارتمان پس از اینکه ساخت آن پایان یافت انجام می شود. مساحت دقیق هر واحد توسط کارشناس مشخص می شود. کارشناس مساحت تمام واحد های آپارتمان را  اندازه گیری می کند. این نقشه را به اداره ثبت ارائه می دهد. تا برای تمام واحد ها سند تک برگ صادر شود.

تفکیک آپارتمان به منظور انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان به منظور انجام معامله مطمئن

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما